שירותי בטיחות

אנו מספקים מגוון שירותי בטיחות למעסיקים גדולים, מנהלי מפעלים ופרויקטים, וכן לקבלנים גדולים הנדרשים לפתרונות שוטפים ונקודתיים בתחום הבטיחות בכלל ובטיחות בעבודה בפרט. לאורך השנים ליווינו שורה ארוכה של לקוחות ממגזרי המשק השונים, תוך הקפדה על שירות זמין ואיכותי, המותאם במדויק לצרכיהם ודרישותיהם. אנו דוגלים בעבודה משותפת בגובה העיניים, המתבצעת בשקיפות מלאה, במטרה לספק פתרונות יעילים וחסכוניים, שיאפשרו לעובדים להתנהל בצורה בטוחה, ולמעסיק לעמוד בדרישות הרגולטור.

שירותי ממונה בטיחות

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה משנת 1996, מחזיק במקום עבודה הוא האחראי לשמירה על בריאות ובטיחות העובדים. בתוך כך, עליו למנות ממונה על הבטיחות אם במקום מועסקים 50 עובדים לפחות, או קבלן באתר בנייה המעסיק לפחות 100 עובדים בו זמנית, או כשניתנה הוראה מטעם מפקח אזורי. מתפקידו של הממונה לייעץ למעביד בכל הנוגע לתקנים, חוקים ותקנות בענייני בטיחות, ולסייע למעביד ולאנשי צוות הניהול בכל הקשור להנדסת אנוש, גהות, בטיחות ובטיחות תעסוקתית במתחם. בהתאם לתקנות שלעיל, צוות שחר ברקאי ייעוץ והדרכת בטיחות בע"מ ממלא את תפקידיו הרשומים של ממונה הבנייה:

 • ייעוץ והנחיה לבטיחות העבודה השוטפת.
 • ביצוע בדיקות אירועים חריגים במקום העבודה.
 • כתיבת נהלי עבודה ופיקוח שהם מבוצעים בהתאם לדרישות בשטח.
 • וידוא התנהלות בטוחה של העובדים באזורי העבודה.
 • איתור פתרונות לבעיות בטיחותיות.
 • כתיבת נהלי חירום וביצוע תרגולות למצבי חירום.

כאמור, השירות ניתן תוך התאמה מלאה לצרכי הלקוח, קשר רציף ושקיפות מלאה, ומתן פתרונות יעילים וחסכוניים ככל האפשר" – קשר רציף, שקיפות מלאה ומתן פתרונות.

פיקוח וייעוץ בטיחות

אנו מספקים שירותי פיקוח מטעם המזמין או החברה המבצעת לצורך ביצוע העבודות שטח, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה. השירות כולל בין היתר:

 • בדיקת אירועים חריגים.
 • תחקור תאונות עבודה.
 • התמודדות עם בעיות בטיחות מבחינת רגולציה בכלל, ומתן פתרונות מעשיים וממוקדים לעמידה בדרישות הרגולטור.

כמו כן, ניתנים שירותי ייעוץ נקודתיים לעסקים שאינם נדרשים לפיקוח, אך זקוקים לחתימה על מסמכים ודוחות, השגת רישוי והתמודדות עם דרישות רישוי של הרגולטור.

הדרכות בטיחות

אנו מקיימים הדרכות שוטפות ולפי דרישה בהתאם לצרכי הלקוח, אילוציו ודרישותיו הספציפיות:

 • קיום הדרכות בטיחות לעובדים לפי דרישות תקנות הבטיחות בעבודה, לפחות פעם בשנה.
 • תיעוד ההדרכה בפנקס הדרכה והתאמת תמציות מידע בדבר הסיכונים על פי התקנות.
 • קיום ההדרכות לפי דרישות הלקוח באתרים נדרשים באמצעות מצגות, סרטים וכדומה.

הדרכות לעבודה בגובה: בהתאם לתקנת "בטיחות בעבודה בגובה" משנת 2007, כל עובד המבצע עבודה במקום בו יש סכנה לנפילה מגובה שמעל ל- 2 מטרים, מחויב בביצוע הדרכה לעבודה בגובה. אנו מספקים את ההדרכה בהתאם למקצועות הגובה הנדרשים ועל פי דרישות הלקוח והכלים הנמצאים בשטח. ההדרכה מבוצעת באתר העבודה ומועברת באמצעות מצגת ואמצעי עזר, בתיאום מלא עם הלקוח ולפי צרכיו.

כתיבת תוכניות בטיחות

אנו מוסמכים לכתיבת תוכניות ניהול בטיחות בהתאם לתקנת "תוכנית לניהול בטיחות" משנת 2013, וכן לכתיבת סקרי סיכונים בהתאם לסכנות בשטח ובפרויקט. השירות כולל בין היתר כתיבת תוכניות בטיחות אש בהתאם לדרישות ותקנות הביטוח והוראות מכ"ר. כמו כן, אנו אמונים על כתיבת תיקי שטח/תיקי מפעל בהתאם לדרישות כיבוי אש ופעילות החברה/המפעל, הן עבור עסקים קיימים והן לצורך רישוי עסק חדש.

ייעוץ ובטיחות בתחום הימי

כיוצא שייטת 13 צבר שחר ברקאי ניסיון עשיר וספציפי בכל הקשור לעבודות ימיות. על כן, אנו מסוגלים להעניק ללקוחותינו פתרונות מדויקים ויעילים בכל הקשור לבטיחות בעבודה בפרויקטים אלו:

 • ייעוץ נקודתי לביצוע עבודות ימיות, בין אם בצלילה, פלטפורמות או שימוש בכלי שייט.
 • כתיבת תכניות לעבודות ימיות ותת ימיות בהתאם ל- Code of practice בהתאם ל- "קוד הפרקטי".
 • הדרכות בטיחות ייעודיות לעבודה בים.
 • כתיבת נהלים לעבודה בטוחה בים המקנים בסיס ברור, חד משמעי ומעוגן, ולכן מאפשרים עבודה יעילה וחסכונית יותר.
 • זמינות גבוהה והתאמה מלאה לצרכים ולדרישות ספציפיות של הלקוח, לאור היכרות מעמיקה עם התחום.